Brandveiligheids- en vluchtplannen

In het Bouwbesluit 2012 zijn regels vastgelegd met betrekking tot brandveiligheidseisen van gebouwen, zoals constructie, materialen, vluchtwegen en blusmiddelen.

Voor het aanvragen van de gebruiks- en exploitatievergunningen, maakt Vogel Architect de nodige tekeningen voor preventie- en vluchtwegenaanduiding en coördineert hiervoor alle plannen en de uitvoering ten behoeve van de brandveiligheid en brandpreventie.

 

Brandveiligheids- en vluchtplannen

In het Bouwbesluit 2012 zijn regels vastgelegd met betrekking tot brandveiligheidseisen van gebouwen, zoals constructie, materialen, vluchtwegen en blusmiddelen.

Voor het aanvragen van de gebruiks- en exploitatievergunningen, maakt Vogel Architect de nodige tekeningen voor preventie- en vluchtwegenaanduiding en coördineert hiervoor alle plannen en de uitvoering ten behoeve van de brandveiligheid en brandpreventie.