Restauratie

Vogel Architect wordt regelmatig gevraagd om rijks- en gemeentelijke monumenten te restaureren. Hiervoor maken wij de restauratieplannen en -bestekken en we besteden de restauratiewerken per onderdeel uit. Wij begeleiden en bewaken wel het gehele restauratieproces. Voor de restauratie van monumentale panden zijn vaak vergunningen nodig. Hiervoor onderhoudt Vogel Architect niet alleen de contacten met de betreffende gemeente, maar ook met de landelijke en/of plaatselijke afdeling Monumentenzorg.

 

Restauratie

Vogel Architect wordt regelmatig gevraagd om rijks- en gemeentelijke monumenten te restaureren. Hiervoor maken wij de restauratieplannen en -bestekken en we besteden de restauratiewerken per onderdeel uit. Wij begeleiden en bewaken wel het gehele restauratieproces. Voor de restauratie van monumentale panden zijn vaak vergunningen nodig. Hiervoor onderhoudt Vogel Architect niet alleen de contacten met de betreffende gemeente, maar ook met de landelijke en/of plaatselijke afdeling Monumentenzorg.